مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث اول – تعاریف

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث دوم – نظامات اداری

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث سوم – حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث پنجم – مصالح و فرآورده های ساختمانی

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث ششم – بارهای وارد بر ساختمان

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث هفتم – پی و پی سازی

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث هشتم – طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث نهم – طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث دهم – طرح و اجرای ساختمان های فولادی

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث یازدهم – طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث دوازدهم – ایمنی و حفظت کار در حین اجرا

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث سیزدهم – طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث چهاردهم – تاسیسات مکانیکی

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث پانزدهم – آسانسورها و پلکان برقی

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث شانزدهم – تاسیسات بهداشتی

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث هفدهم – لوله کشی گاز طبیعی

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث هجدهم – عایق بندی و تنظیم صدا

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث نوزدهم – صرفه جویی در مصرف انرژی

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث بیستم – علائم و تابلوها

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث بیست و یکم – پدافند غیر عامل

مقررات ملی ساختمان ایران – مبحث بیست و دوم – مراقبت و نگهداری از ساختمان ها

آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی : طراحی ساختمان ها در برابر زلزله

گزارش تحقیقاتی شماره ۴۹۳ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن : سیستم قالب های عایق ماندگار